Utsnitt som illustrerer frost

Foto: I. B. Linnea

Arbeidsoppdrag: Ta et vinterbilde som illusterer FROST. Beskjær bildet. Begrunn hvorfor du valgte å beskjære bildet som du gjorde.

Se denne nettsiden for info: http://ndla.no/nb/node/75961?fag=52222

Min tolkning av oppgaven:
Jeg valgte å ta et bilde av et frossent tre, da jeg synes det var veldig vakkert. Etterpå beskjærte jeg bildet slik at en kun så grenene mot himmelen. Det ga en “iskald” følelse.