Questionnaire: Self Evaluation – English curriculum for VG1 and VG2

ENGLISH:
This Questionnaire is based on some of the goals (kompetansemålene) in the curriculum/reform(2006) called “Kunnskapsløftet” (the knowledge promotion), and are directed for “The Upper Secondary School – vocational studies” (yrkesforberedende utdanningsprogrammer i videregåendeskole).

NORSK:
Dette spørreskjema er basert på noen av Kunnskapsløftets kompetansemål i engelsk for yrkesfag.