Diktanalyse “Aust-Vågøy”

Aust-Vågøy

Mars 1941

I denne dikt analysen skal jeg tolke og forklare hva jeg tror om diktet «Aust-Vågøy».

Diktet er skrevet i 1946 av Inger Hagerup(1905-1985).

Hun var en kjent norsk lyriker.

Hun er kjent for noen av skuespill som hun har skrevet, eks: jeg gikk meg vill i skogen.

De brente våre gårder. De drepte våre menn.La våre hjerter hamre det om og om igjen. 

Personlig   forklaring

«Hva som har skjedd, vi   kommer til å huske det»

La våre hjerter hugge
med harde, vonde slag:
De brente våre gårder.
De gjorde det i dag.

 

 

Det som skjedde gjør vond i   hjertene, men vi har fortsatt ikke glemt det.

De brente våre gårder.
De drepte våre menn.
Bak hver som gikk i døden,
står tusener igjen.

 

Husker det fremdeles. Bak de   som ble drept, er det mange igjen til å huske.

 

Står tusen andre samlet
i steil og naken tross.
Å, døde kamerater,
de kuer aldri oss.

 

De som er igjen er sterke og   mange. De skal stå i mot i sammen, og ikke tape.

 

 

Mer forklaring :)

Diktet er skrevet om en hendelse i Aust-Vågøy under krigen i mars 1941. Det er fire strofer og fire verselinjer pr strofe. Det er enderim i andre og fjerde verselinje.  

”De brente våre gårder” er en setning som går igjen i de tre første versene.

Denne setningen forteller hva som har skjedd, «de brente våre gårder».

Det er god rytme og takt i diktet, alle strofene har den rytmen med en fin takt.

Tyskerne vil ta Norge med alle midler, de har nettopp vært på Aust-Vågøy og brent gårder og drepte mennene der(hvorfor? Vet ikke!).

Inger Hagerup har også bruket metaforer med hjerter.

I stedet for å skrive at hjerte banker, bruker hun ordene hamre og hugge som er mer voldelige og får frem at sinne kommer helt fra hjertet.

 

-          «De brente våre gårder» og «de drepte våre menn» det er de første setningene man får lese i dette dikte, er det for å minne noe eller for å skremme?

I navnet på diktet står det at det handler om begynnelsen på andre verdenskrig, at tyskerne brant og drepte mange gårder og menn!

 

-          «La våre hjerter hugge med harde, vonde slag» det menes at det som har skjedd skal huskes med sår som ikke vil gro.

«De gjorde det i dag» det er de sårene som ikke vil gro, sår kommer ikke av seg selv, for de sårene kom fra en dag med flammer og skudd fra helvete.

 

-          «De brente våre gårder» og «de drepte våre menn. Bak hver som gikk i døden, står tusener igjen» skal minnes for dem som sto imot det onde, som ofret sitt liv og for de som sto igjen!

 

-          «Står tusen andre samlet i steil og naken tross. Å, døde kamerater, de kuer aldri oss » dette er om de som overlevde det forferdelige angrepet og masse mordet på soldater og sivile, «de kuer aldri oss» det menes at de aldri skal bli drept eller gi fra seg våpnene og bli en av dem som dreper for djevelen i menneskes kinn.

 

Motiv og Tema

Motivet i teksten er at det var noen som brente våre gårder og drepte våre menn, og som får frem selve temaet som er at tyskerne var her, de tok fra oss alt vi hadde (gårdene og mennene). Det var vondt og alle de som er igjen er såret. De store tapene vil ikke bli glemt. Vi vil gjemme det i våre hjerter, selv om det gjør vondt(med harde vonde slag). Vi er mange igjen, dere (Nazier) klarer ikke å ta oss når vi står samlet (de kuer aldri oss). Dere skal ikke vinne og vi skal ikke tape.