Ensom flyver (Einsamflygar)

Under kan du finne min omskrivning av Haldis Moren Vesås dikt “Einsamflygar”. Nederest i denne posten kan du finne det orginale diktet.

Barn, ikke le av den Låvesvalen som flyr av sted til sør.

Vinden har skilt han fra familie som
flyr av gårde over havet sammen med vinden,
den vinden som valgte ut denne ene
og kastet han ut av gjengen.
Han er ikke her lenger en av dem.

Sin egen vei, må han finne eller om dem,
kjærligheten og det sosiale.
Det begynner å bli mørk og vinden blåser over havet,
og stjernene skinner trist ned på ham.

En frostnatt nærmer seg.
En fulg flyr alene under de triste stjenrene.
Ikke gråt for den fuglen, kjære barn

Den orginale teksten i “Einsam flygar” av Haldis Moren Vesås:

Barn, ikkje le av den fuglen som flaksar så hjelpelaust av stad.
Vinden har skilt han frå dei andre som flyg over havet i ei jamn, tett rad

Vinden valde ut denne eine og kasta han ut av den usynelge lei som fuglar av hans slag plar følgje. Han er ikkje lengre ein av dei.

Sin eigen veg må han finne, eller-om han trøytnar om litt- gi tapt,
la seg falle, gå under, slik går det desse einsame titt.

Det mørknar titt over havet. Ei frostnatt kvesser sine jarn.
Ein fugl flyg einsam under stjerner. Ikkje gråt for den fuglen, barn.

dikt av Haldis Moren Vesås

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>