Hvordan (a)

Prosjektbeskrivelse: hvorfor, hvordan og målsetning

CATWALKEN er i hovedsak et “verksted”, men også en forestilling. Forestillingen er ikke fremført av oss, men av barna, selv om vi er tilstede som profesjonelle kunstnere. Som kunstnere vil vi delta sammen med barna, som forbilder og veiledere. Kunstprosjektet skal være enkelt og lett håndfattelig for lærere. Lærerne har allerede en travel hverdag, så dette skal være et løft og en hjelp for de.

CATWALKEN er et en-dags-prosjekt, med frivillig forarbeidet. Forarbeidet er ikke nødvendig, men et veldig pluss. Igjen ønsker vi at lærerne skal få et pust i bakken og kjenne på festen. Den viktigste funksjonen til lærerne og assistentene er å hjelpe elevene til å følge kunstnernes instruksjoner.

Program

Program for selve dagen er enkelt å tilpasse i henhold til barnas behov. Workshoppene kan legges på alle nivå. Programmet er dynamisk. Under kan du se et forslag til program. Vi ønsker å lage ulike pakkeløsninger av program, som den individuelle skole kan velge. Skolene vil fort se hva som passer for deres barn og rammer.

Mulig program på selve CATWALK dagen:

kl 0730: Catwalk-teamet kommer
1. time: Swap party (a)
2. time: Redesign og design av klær og tilbehør (b)
3. time: Redesign og design av klær og tilbehør (b)
4. time: Make-up og hår (c)/catwalk workshop (d)
11.30 LUNCH
5. time (12.00) Make-up og hår (c)/catwalk workshop (d)
6. time CATWALK
7. time CATWALK og party (slutt 14.15)
Opprydning
kl 1600 Catwalk-teamet drar

—————————————————————————

(a) Swap party

Barna tar med seg fine klær de ønsker å bytte.  Swap party kan arrangeres på forskjellige måter.

Funksjon i møtet med elever med spesielle behov:
Alternativer vil bli utarbeidet i henhold til smak, behove og rammer. For eksempel behøver man ikke et swap party, dersom barna ikke forstår eller ønsker å gi bort sine egne klær. Foreldre og barna kan velge antrekk hjemme. Man kan også få inn klær fra andre (gratis loppemarket), slik at barna ikke blir beskymret over at det er deres klær som blir gitt til et annet barn.

(b) Redesign og design av klær og tilbehør

Her skal vi lage effekter og tilbehør til klesdraktene + ev. redesigne klær.
Catwalk-teamet har med seg utallige tilbehør; morsomme rosetter, merklige slør, vanvittige belter, fargerike bånd, voldsomme kjeder, spesielle smykker osv. Catwalk-teamet har også med seg uferdig materiale. I denne workshopen skal også barna planlegge hvilke antrekk de skal bruke. Vi deler på alle effektene og tilbehørene.

Funksjon i møtet med elever med spesielle behov:
Barna kan redesigne effekter og tilbehør eller velge og vrake hva som passer til sitt antrekk. Så uansett ferdigheter vil barnet få et fantastisk antrekk.

(c) Sminke og hår dandering/oppsett

Sminke som brukes ved scenekunst er mer dramatisk og sterk, enn sminken du bruker normalt. Bruk av glitter og pyntestener er også vanlig. Så her blir barna sminket av en opplært person*.
Et markert og spesielt håretoppsett er viktig, og hårpynt er nærmest obligatorisk. Catwalk-teamet har med seg hatter, parykker, ekstra hår osv. Håret blir også satt opp av en opplært person*.

Funksjon i møtet med elever med spesielle behov:
Her møter vi eleven der de er. De får med å bestemme hvordan sminken og håret skal være. Dersom de ikke ønsker å gjøre noe er det også greit.

(d) Catwalk workshop

I denne workshopen får barna et minikurs av en profesjonell catwalk’er, modell, teater- eller danseinstruktør. De får enkle instrukser på hvor og hvordan de skal gå. Dessuten skal barna lære seg litt “attitude” og finne sin egen stil. Workshoppen er meget viktig, da dette blir første gang de må bryte en grense, med å tørre å vise seg fram. Dette er en oppvarmingsøkt før selve framføringen.

Funksjon i møtet med elever med spesielle behov:
Catwalken tilpasses barnets begrensninger og muligheter. Det viktigste er at de tørr å vise seg litt fram, alene eller sammen med andre. Det er ikke noe som er rett eller galt. Man utfordrer barnet der det er, for noen er det stort nok å bare stå stille ved scenens åpning, mens andre barn må lære å begrense sin energi. På workshoppen vil instruktøren sammen med barnets lærer/assistent, hjelpe barnet til å finne sin egen stil og utfordre til utvikling.

Det er mange involvert i en catwalk-dag og organisasjonen må planlegges nøye. Det vi har foreslått er derfor ikke en satt plan. Den kan skreddersys til hver enkel skoles behov, barna kan ta aktiv del i organiseringen av dagen, man kan utarbeide ulike temaer fra vår kulturarv eller litteratur osv. Så catwalk konseptet vl trolig ta nye former i forberedelsesfasen, men også i møte med elever og skoler. Coaching av elevene, som går på det å akseptere seg selv, er en tenklig videreutvikling og kunne kanskje inkluderes. Vi har erfaringen fra catwalken vi arrangerte i Amsterdam. Den var en suksess, men mange ting kan gjøres annerledes og bedre.

* Elisabeth Krussand står for opplæringen og har overoppsyn på selve dagen.
—————————————————————————

Forberedelse av rom og scene

Scenen bygges som en T (catwalk-form)
Svart tøy festes rundt kantene av scenen (dette har vi).
I taket over tuppen av catwalk må det være et oppheng for piñata.
Lyd og lysanlegg rigges.
Vinduer må dekkes til med svart papp eller gardiner.

Comments are closed.