Fremdriftsplan

 2013

Aktivitet

august – september Deltakelse på seminar i VoldaEtablere samarbeid med lokal og regional DKS administrasjonEtablerer prosjektgruppe internt og videreutvikler prosjektskisseRekrutterer medvirkende kunstnere
oktober – november Prosjektgruppa utarbeider, i samarbeid med medvirkende kunstnere, et   metodisk opplegg for en pilotgjennomføring av catwalken
desember Forberedelse av pilotgjennomføringen, innkjøp av utstyr, tilpasninger   av stoffer, sminke, scene etc.

2014

Aktivitet

januar Gjennomføre catwalk (pilot) i samarbeid med Briskeby videregående   skole.
februar Prosjektgruppe og medvirkende kunstnere evaluerer pilogjennomføringen   og utarbeider endelig metodisk opplegg for catwalk, inkludert metodikk for   opplæring av medvirkende lærere og assistenter ute på skolene.
mars – juni Nettside, film og øvrig informasjonsmateriell ferdigstilles.Catwalken presenteres overfor samarbeidspartnere i DKS regionalt og lokalt. Diverse avtaler for gjennomføring av catwalk i den kulturelle   skolesekken 2014-15 inngås.

 

Comments are closed.