Budsjett

kr   75.000 Lønn prosjektleder – Ellen Arthur
kr   75.000 Lønn prosjektleder – Elisabeth Krussand
kr   15.000 Lønn catwalk og danseinstruktør
kr   15.000 Lønn visagist (make-up, hår)
kr   15.000 Lønn lydteknikker/audioingeniør
kr   58.500 Sosiale utgifter 30%

kr 253,500 Sum

kr 30,000 Innkjøp materiell
kr 20,000 Reisekostnader
kr 20,000 Møtekostnader
kr 20,000 Pilot av catwalk
kr 20,000 Film (promotering)
kr 15,000 Nettside med 3 mnd. support (teknisk, innhold, bilder, design etc. )

kr 125.000 Sum

———————————————————————————————

kr 378,500 SUM TOTAL

———————————————————————————————

 

Comments are closed.